Tiến độ thi công T9/2017 toàn cảnh qua Video

Tiến độ thi công tòa Central 1: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công tòa Central 2: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công tòa Central 3: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công tòa Landmark 1: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công tòa Landmark 2: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công tòa Landmark 3: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công tòa Landmark 4: Đang nghiệm thu với VHs, VSV.

Tiến độ thi công tòa Landmark 5: Đang nghiệm thu với VHs, VSV.

Tiến độ thi công tòa Landmark 6: Đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị, chuẩn bị mời nghiệm thu VHs, VSV.

Tiến độ thi công tòa Landmark 81: Đã đổ xong sàn tầng 49.

Tiến độ thi công tòa Landmark Plus: Đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị.

Tiến độ thi công tòa Park 1: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công tòa Park 2: Đã bàn giao cho khách hàng.Tiến độ thi công tòa Park 3: Đang nghiệm thu với VHs, VSV.

Tiến độ thi công tòa Park 4: Đang nghiệm thu với VHs, VSV.

Tiến độ thi công tòa Park 5: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park: Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec: Đã khai trương ngày 26/12/2015.

Tiến độ thi công tòa Park 7: Đang nghiệm thu với VHs, VSV.

Tiến độ thi công tòa Park 6: Đã bàn giao cho khách hàng.

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park: Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện bàn giao.

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas: Đang tiếp tục hoàn thiện và bàn giao.